Kontaktuppgifter:
 Kent Palm
 +46 (0)708-33 66 83
 ke@kedok.se

 Inriktning:
 Kedok sammanställer målgruppsanpassad teknisk
 
dokumentation åt kunder inom fastighetsdrift och
 förvaltning. Bolaget ingår i ett nätverk där vi använder  resurser med bred kompetens och lång erfarenhet för att  säkerställa kundens behov.


 Produkter:
 Drift- och elförsörjningsinstruktioner
 Underhålls- och skötselanvisningar
 Utrymnings-, insats- och klassningsplaner
 GIS (kartor)
 Uppmärkning/skyltning
 m.m.

 Referenser:
 Myndigheter /Bolag
 Kommuner/Landsting
 Privata Fastighetsägare
 Logistikbolag
 Teleoperatörer
 Lärare Högskola
 m fl


 Egna hjälpmedel/programvaror:
 Kabelsökare RD400
 Topocad GIS
 ArcMap (GIS)
 AutoCad 3D Map
 Elvis
 Microsoft Office

 Företagsuppgifter:
 KEDOK AB
 S:t Johannesgatan 18
 se-633 51 Eskilstuna
 tel. +46(0)708336683
 www.kedok.se


-Tillgång till dokumentation är en sak, att hitta det man söker är en annan